رویکرد به قاعدگی دردناک (دیسمنوره) با طب سنتی

رویکرد به قاعدگی دردناک (دیسمنوره) با طب سنتی

قاعدگی دردناک یا دیسمنوره به معنی احساس درد غیرمعمول در قسمت شکم هنگام قاعدگی است. معمولاً ۵۰ تا ۷۰ درصد زن ها هنگام قاعدگی دچار درد نواحی تحتانی شکم و رحم می شوند ولی اگر این درد بیش از اندازه باشد که موجب توقف فعالیتهای روزانه فرد شود آن را دیسمنوره یا قاعدگی دردناک می نامند. دیسمنوره یک درد انقباضی و اسپاسم گونه در قسمت پائینی شکم است.