مسمومیت غذایی در غذا ها هم توسط باکتری های گرم مثبت و هم گرم منفی ایجاد می شود. در زمانهای قدیم برای در امان ماندن از این فسادها، همچنین برای چاشنی غذاها از دارو های گیاهی استفاده می کردند. اثرات ضد پاتوژنیک دو گونه از گیاهانی که در طب سنتی ایران بکار می رفت مورد بررسی قرار گرفته است.

عصاره هیدروالکلیک سماق (Rhus coriaria L.) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) به روش تصفیه سرد (cool percolation) استخراج گردید و از عصاره آبی- الکلی 80% استفاده شد. اثرات این ماده هم بر روی باکتری های گرم مثبت و هم گرم منفی مثل

Staphylococcus  aureus ,  Bacillus cereus , Escherichia coli , Salmonella typhi ,

Proteus vulgaris , and Shigella flexneri

آزمایش شد. هر دو عصاره اثرات آنتی باکتریال مشهودی را نشان دادند.

در نتیجه می توان گفت عصاره هر دو گیاه همانطور که در شیوه سنتی مورد استفاده قرار می گرفت دارای اثرات ضد میکروبی جهت محافظت غذاها می باشند.

منبع: مقاله ارائه شده در جلسات عمومی انجمن

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است