سالشمار زندگی ابن سینا

تهیه کننده: دکتر علیرضا ادیبی مهر

 

370 ه.ق: تولد حوالی بخارا

380 ه.ق: فراگیری ادبیات فارسی، ادبیات عربی، حفظ قرآن

381 ه.ق: فراگیری حساب و ریاضیات

382 ه.ق: فراگیری فقه و حقوق

384 ه.ق: فراگیری منطق، فلسفه، نجوم

386 ه.ق: فراگیری هواشناسی، زمین شناسی، شیمی، فلاحت، گیاه شناسی، حیوان شناسی، پزشکی

387 ه.ق: فراگیری فلسفه(ما بعد الطبیعه)-درمان نوح بن منصور سامانی و راهیابی به دربار سامانیان

389 ه.ق: سقوط سامانیان

391 ه.ق: تالیف المجموع در ریاضیات، تالیف البر و الاثم در اخلاق

392 ه.ق: مهاجرت به خوارزم و طبابت در دربار آل مامون

402 ه.ق: توطئه سلطان محمود غزنوی برای ربودن دانشمندان خوارزم، فرار از خوارزم

403 ه.ق: استقرار کوتاه در گرگان، پیوستن جوزجانی و همراهی ابن سینا تا آخر عمر، شروع تالیف قانون و ادامه آن در سالهای آینده

404 ه.ق: مهاجرت به ری، درمان مالیخولیای مجد الدوله دیلمی

405 ه.ق: ناآرامی ری در اثر کشمکش داخلی و تهدید خارجی سلطان محمود، مهاجرت به همدان

406 ه.ق: درمان قولنج شمس الدوله دیلمی، انتصاب به وزارت شمس الدوله

410 ه.ق: تالیف کتاب شفا

412 ه.ق: مرگ شمس الدوله، حاکمیت سماءالدوله، کناره گیری ابن سینا از وزرات

414 ه.ق: مهاجرت به اصفهان، طبابت در دربار علاءالدوله

421 ه.ق: تالیف کتاب نجات

428 ه.ق: وفات

                          

منابع:

دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 4، صص1-48

لغت نامه دهخدا، چاپ 49 جلدی، ج3، صص641-660

فرهنگ معین، ج5، ص85

دایره المعارف تشیع، ج 1، صص327-334

تاریخ طب اسلامی، ادوارد برون

پویایی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام،ج1، صص215-241

پورسینا، سعید نفیسی


فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است