اثر لوبیا در فشارخون

طبق تحقیقات علمی متعددی خوردن خوراک‌هایی که از نظر فایبر غنی هستند نظیر لوبیا، فشارخون را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. در مقایسه بین گیاه‌خواران و گوشت‌خواران که در سن و جنس مشابهی باشند، تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد که فشارخون دیاستولیک (می‌نیموم) گیاه‌خواران در حدود 18 درصد از فشار دیاستولیک گوشت‌خواران کمتر است. حتی اشخاصی که دارای فشارخون طبیعی هستند با خوردن لوبیا و سایر خوراکهای غنی از فایبر، 6- 5 درصد فشارخون آنها کاهش می‌یابد.

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است