مراکز ارائه فرآورده طبیعی در سلامتکده های طب سنتی راه اندازی شده است

در حال حاضر 20 سلامتکده و کلنیک طب سنتی در سراسر کشور مشغول ارائه خدمات هستند که اغلب آنها دولتی هستند.
دکتر محمود خدادوست در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: تعداد فعلی مرکز ارائه فرآورده های طبیعی و سنتی محدود است و ما معتقدیم که این مراکز باید در مراکزی غیر سلامتکده های طب سنتی هم راه اندازی شود.
وی تاکید کرد که با دستور اخیر وزیر بهداشت مبنی بر تسهیل راه اندازی مراکز ارائه فرآورده های طبیعی و سنتی توسط بخش خصوصی امیدواریم روند راه انداری این مراکز شتاب گیرد.
مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت تاکید کرد که با راه اندازی این مراکز در نقاط مختلف کشور بخش عمده ای از نگرانی ما در حوزه عرضه داروهای طبیعی، سنتی و داروهای گیاهی برطرف خواهد شد.
وی اظهار کرد: این کار سبب می شود تا عطاری ها برای حفظ بازار خود سطح ارائه حدمات را ارتقا دهند و از این طریق کیفیت ارائه محصول طبیعی و سنتی به مردم افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه در برخی مواقع انجمن داروسازان برای راه اندازی مراکز ارائه فرورده های طبیعی مقاومت می کنند، گفت: در صورت تحقق این موضوع دسترسی به داروهای طبیعی و سنتی استاندارد و حتی گیاهان دارویی با حداقل استانداردهای کیفی فراهم می شود.

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است